Výsledky voleb do školské rady 3.11.2015

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole byli zvoleni tito členové:

Martina Lipovská - zvolena zákonnými zástupci

Mgr. Karla Hospodářská - zvolena pedagogy ZŠ

Mgr. Roman Kurz - jmenován zřizovatelem

Informace o průběhu hlasování

V tajném hlasování zákonných zástupců bylo navrženo 5 kandidátů. Celkem se zúčastnilo 20 voličů. M. Lipovská získala 6 hlasů, D. Kahovec 5 hlasů, F. Vedl 4 hasy, M. Boušková 2 hasy, K. Šmejkalová 1 hlas a 2 hlasy byly neplatné.

V hlasování pedagogických zaměstnanců ZŠ byl navržen 1 kandidát, kterým byla paní učitelka Mgr. K. Hospodářská a byla zvolena jednohlasně.

Průběh hlasování včetně rozpečetění hlasovací urny a počítání hlasů daných jednotlivým kandidátům měl na starosti přípravný výbor ve složení - Lenka Plzáková, Mgr. Zdeňka Janouchová a Mgr. Jan Švec.

Školská rada začne svou činnost na prvním jednání, které svolá ředitel školy a na kterém si zvolí svého předsedu.

zveřejněno dne 3. 11. 2015 v Dolním Třeboníně

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: