Odhlašování stravy

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  • Odhlašují rodiče své dítě prostřednictvím aplikace Twigsee.
  • Včas, nejlépe jeden den dopředu, výjimečně nejpozději do 8:00 hodin dopoledne odhlašovaného dne.
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a strávník má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.
  • Další dny nepřítomnosti ve škole nemá strávník nárok na dotované stravné a rodiče musí dítě včas odhlásit.
  • Nelze akceptovat 2 a více neplánovaných nepřítomností strávníka po sobě. Zákonný zástupce se při omlouvání nepřítomnosti dítěte řídí §22 odst. 3, písm. a, c, d, e, zákona č. 561/2004 Sb.

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE (s platností od 1.2.2024)

  • Nejpozději do 8:00 hodin dopoledne daného dne.
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka v ZŠ se považuje za pobyt v ZŠ a strávník má právo odebrat oběd do jídlonosiče ve stanoveném čase.
  • Další dny nepřítomnosti ve škole nemá strávník nárok na dotované stravné a rodiče musí žáka včas odhlásit.
  • Žáci jsou automaticky odhlášeni na všechny dny během školních prázdnin a volných dnů.

Aktualizováno 31.1.2024

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: