Přijímání dětí do školní družiny

Přihlášky do ŠD odevzdávejte paní vychovatelce v ŠD nejpozději do 21. června 2024 s řádně vyplněnými údaji, a to buď osobně nebo naskenované na email: druzina@zstrebonin.cz.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy 26. června 2024 tak, abyste již od 2. září 2024 mohli své dítě umístit do školní družiny.

Provoz školní družiny je stanoven na základě zájmu a návštěvnosti v předchozích letech a může být na začátku školního roku upraven podle aktuální situace a rozvrhu vyučovacích hodin v ZŠ.

Po 6:30 – 7:20 , 11:25 – 16:00

Út 6:30 – 7:20 , 11:25 – 16:00

St 6:30 – 7:20 , 11:25 – 17:00

Čt 6:30 – 7:20 , 11:25 – 16:00

Pá 6:30 – 7:20 , 11:25 – 16:00

Výše úplaty za zájmové vzdělávání = 300,-Kč / měsíc.

Další podrobnosti budou upřesněny vnitřním řádem ŠD.


V případě většího zájmu než je kapacita ŠD, budou děti přijímány podle těchto kritérií:

Věk účastníků (od nejmladších účastníků)

05 let → 7 bodů

06 let → 6 bodů

07 let → 5 bodů

08 let → 4 body

09 let → 3 body

10 let → 2 body

11 let → 1 bod

Ročník, který bude účastníky navštěvovat v příštím školním roce

1. r. → 6 bodů

2. r. → 5 body

3. r. → 3 body

4. r. → 2 body

5. r. → 1 bod

O přijímání účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu oddělení školní družiny 30 účastníků. Na každý školní rok se žádá vždy znovu. Účastníci přijatí v přechozím školním roce se do nového školního roku nepřevádí.

Přijati jsou účastníci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle trvalého bydliště, dále podle data narození. Rozhodování se neřídí správním řádem.


Zveřejněno 3.5.2024

Mgr. Jan Švec, ředitel školy


Přihláška do školní družiny

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: