Výsledky voleb do školské rady 28.11.2018

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole byli zvoleni tito členové:

Lenka Hlásková - zvolena zákonnými zástupci

Karla Hospodářská - zvolena pedagogy ZŠ

Jiřina Palečková - jmenován zřizovatelem

Informace o průběhu hlasování

V tajném hlasování zákonných zástupců bylo navrženo 10 kandidátů. Celkem se zúčastnilo 6 voličů.

L. Hlásková získala 3 hlasy, D. Bidelnicová 2 hlasy a M. Kubešová 1 hlas.

V hlasování pedagogických zaměstnanců ZŠ byli navrženi 3 kandidáti - K. Hospodářská, Z. Janouchová, A. Špindlerová. Zvolena byla jednohlasně K. Hospodářská.

Průběh hlasování včetně rozpečetění hlasovací urny a počítání hlasů daných jednotlivým kandidátům měl na starosti přípravný výbor ve složení - D. Nepivodová, K. Hospodářská a J. Švec.

Školská rada začne svou činnost na prvním jednání, které svolá ředitel školy a na kterém si zvolí svého předsedu.

zveřejněno dne 30. 11. 2018 v Dolním Třeboníně

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: