Výsledky voleb do školské rady 18.11.2021

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole byli zvoleni tito členové:

Iveta Kahovcová - zvolena zákonnými zástupci

Karla Němečková Hospodářská - zvolena pedagogy ZŠ

Jiřina Palečková - jmenována zřizovatelem

Informace o průběhu hlasování

V tajném hlasování zákonných zástupců bylo navrženo 5 kandidátů. Celkem se zúčastnili 3 voliči.

I. Kahovcová získala 3 hlasy, M. Švecová 1 hlas a ostatní navržení kandidáti 0 hlasů.

V hlasování pedagogických zaměstnanců ZŠ byli navrženi 3 kandidáti - K. Hospodářská, Z. Janouchová, A. Pabianová. Zvolena byla jednohlasně K. Hospodářská.

Průběh hlasování včetně rozpečetění hlasovací urny a počítání hlasů daných jednotlivým kandidátům zajistil ředitel školy spolu s členkou školské rady K. Němečkovou Hospodářskou.

Školská rada začne svou činnost na prvním jednání, které svolá ředitel školy a na kterém si zvolí svého předsedu. Tříleté funkční období nově zvolené školské rady začíná 1.12.2021

zveřejněno dne 24. 11. 2021 v Dolním Třeboníně

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: