Vstup do ZŠ a odhlašování stravy v ZŠ - změna od 1.2.2024

Z provozně organizačních důvodů dochází k těmto změnám:

ZVONEK U HLAVNÍHO VCHODU

Od 1.2.2024 bude pro vstup do budovy ZŠ využíván zvonek s nápisem VSTUP ZŠ/ŘEDITEL. Na tento zvonek budou zvonit všichni, kteří přichází v době od 7:20 do 7:45. Vše ostatní zůstává beze změny.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Od 1.2.2024 budou stravu odhlašovat zákonní zástupci přímo u vedoucí ŠJ, paní Lenky Mrázkové Plzákové. Třídní učitelé již tyto informace předávat do kuchyně nebudou. Prvních 14 dnů v únoru ještě budeme akceptovat odhlašování stravy na lístečkách. Toto přechodné období by mělo přispět k plynulému přechodu na nový způsob odhlašování stravy.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE

Zůstává ve stejném režimu, jako doposud - tedy bez prodlení telefonicky nebo e-mailem u třídních učitelů + do 3 dnů po návratu žáka záznam v ŽK.
Oznámení absence třídnímu učiteli neznamená automatické odhlášení stravy, stejně jako přítomnost žáka ve škole neznamená, že půjde na oběd.

TELEFONY

Od 1. 2. 2024 měníme poskytovatele mobilních služeb v naší škole. V důsledku této změny může 1.2.2024 dojít ke krátkodobému výpadku telefonického spojení.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: