Volby do školské rady 18.11.2021

Oznámení o konání voleb do školské rady – zákonní zástupci

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole Dolní Třebonín oznamuji, že ve čtvrtek 18. 11. 2021 v čase od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:30 hodin proběhnou volby do školské rady. Volba bude provedena tajným hlasováním na volebních lístcích do zapečetěné urny zpřístupněné v ZŠ.

Vyzýváme rodiče žáků základní školy, aby do úterý 2. 11. 2021 navrhovali kandidáty na členy školské rady. Těmi mohou být pouze rodiče, jejichž žáci navštěvují naši základní školu. Osobami oprávněnými k podávání návrhů jsou rovněž pouze zákonní zástupci žáků.

Návrhy kandidátů na členy školské rady zapisujte na arch papíru opatřený razítkem školy a vyvěšený na nástěnce u hlavního vchodu ZŠ.

Funkční období je 3 roky, pro nově zvolenou školskou radu začíná 1.12.2021. Funkce člena školské rady skončí předčasně dnem, kdy přestane být žák zvoleného rodiče žákem naší školy. Z tohoto důvodu je vhodnější navrhovat za kandidáty spíše zákonné zástupce žáků z nižších ročníků.

V době od 3. do 17. 11. 2021 bude na nástěnce ve vestibulu školy zveřejněna listina kandidátů navržených oprávněnými osobami. Z nich bude následně volen jeden kandidát do tříčlenné školské rady.

Dne 18. 11. 2021 od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:30 proběhnou tajné volby do školské rady z navržených kandidátů. Volba proběhne v ZŠ, kde budou k dispozici volební lístky a zapečetěná urna k provedení hlasování. S sebou přineste platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze jeden kandidát.

Zveřejněno dne 20.10.2021.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: