Plavecká výuka ZŠ 15.2.-2.5.2024

Plavecká výuka žáků ZŠ bude probíhat od 15. 2. do 2. 5. 2024 každý čtvrtek v rámci 10 dvouhodinových lekcí.

Odjezd od ZŠ v 9:30 hodin. Po dobu plavecké výuky bude platit upravený rozvrh vyučovacích hodin.

Předpokládaný návrat autobusu ke škole ve 12:20 hodin, následně děti půjdou na oběd.

Mzdové a provozní náklady žáků včetně dopravy bude hradit škola v souladu s MP č.j. MSMT-25413/2022-5.

Před zahájením plavecké výuky požadujeme:

  • kopii platného průkazu pojištěnce
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce
  • souhlas s účastí dítěte / žáka na plavecké výuce
  • Při závažných zdravotních problémech žáka/dítěte (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Žáka/dítě s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.

Plavecká výuka je v souladu s RVP ZV a tedy i našeho ŠVP ZV - Zdravá škola pro všechny žáky ZŠ povinná a tomu odpovídá i způsob omlouvání. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výuky ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, pokyny k zajištění bezpečnosti a dalšími souvisejícími tématy.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: