Plavecká výuka MŠ 9.5.-27.6.2024

Předplavecká výuka dětí MŠ bude probíhat od 9. 5. do 27. 6. 2024 každý čtvrtek v rámci 8 hodinových lekcí. Odjezd od MŠ v 9:20 hodin.

Předplavecká výuka je součástí našeho ŠVP PV Hrajeme si celý rok a její nabídka je pro naši školku závazná. Děti, které se nebudou účastnit předplavecké výuky se budou z organizačních a personálních důvodů účastnit "na sucho", pokud s učitelkou MŠ nedohodnou jinak.

Před zahájením plavecké výuky požadujeme:

  • kopii platného průkazu pojištěnce
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce
  • souhlas s účastí dítěte na plavecké výuce
  • Při závažných zdravotních problémech dítěte (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Dítě s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: